YÜCE DEVLET DERGİSİ BİRİNCİ SAYI BASIN BÜLTENİ

Oleh: Haydar Murad Hepsev
24 Aralık 2011

YÜCE DEVLET DERGİSİ
İKİNCİ DÖNEM BİRİNCİ SAYI
BASIN BÜLTENİ

 

* Yüce Devlet Dergimizin, II. dönem yayını 1 Eylül 2009 tarihli ilk sayısıyla başlamıştır.

* Dergimizin birinci döneminin 1 Ocak 1996 tarihli 6. ve son sayısında, “Yüce Devlet Çökmeyecek!” başlıklı bir yazı yazmıştık. Sözümüz yerde kalmadı ve Haydar-ı Kerrar Efendimizin Hayber Kalesi’ne tekrar tekrar hücum etmesi gibi biz de ikinci kez yükleniyor ve meydana çıkıyoruz.

* 2007 yılının Ekim ayında yayına başlayan www.yucedevlet.com sitemiz, birinci dönemin gözden geçirilip internete aktarılmasına ve ikinci dönemin hazırlanmasına vesile oldu. Sitemiz yayınına elbette devam edecektir, çünkü internet artık vazgeçilmez bir araç olmuştur; fakat mürekkep kokusuyla kâğıdın, dergi ile kitabın yeri bir başkadır ve öyle de kalacaktır.

* Birinci dönemde “Millet, din ve toplum; Devlet nimet ve saadettir.” cümlesini slogan olarak seçmiştik. Sitenin ilk zamanlarında bunu kullanmaya devam ettik. Sonra yeni bir slogan kullanma ihtiyacı hissettik ve “Birliğin devleti, milletin medeniyeti için…” sözlerini seçtik. Bunun daha kapsamlı olduğunu ve bizi daha çok ifade ettiğini düşünüyoruz.

* Bizim ana görüşümüz şudur: İslam dini, medeniyeti, birliği, milleti ve devleti aslında bir bütündür. Bu kavram ve olgular, bütüncü bir anlayışla ele alınmalıdır. Tarih ve sosyoloji boyutuyla, tefekkür ve psikoloji temelleriyle, dil ve kültür olgusuyla, eski ve yeni yönleriyle, kitabi ve güncel taraflarıyla anlaşılmalı ve aktarılmalıdır. Yeniden birlik olmak, devlet, millet ve medeniyet atılımı yapmak gerekmektedir. Bunun yolu da bu kavram ve olguları, geçmiş birikimlerimizden yararlanarak yeniden ele almak ve tanımlamaktan, çağdaş düşünceden de yararlanarak günümüze taşımaktan geçiyor.

* Kendinize isim olarak neden “Yüce Devlet”i seçtiniz diye soruluyor. Bir kez daha anlatalım. Yüce Devlet, son büyük İslam devleti olan Devlet-i Aliyye’nin günümüz Türkçesiyle karşılığıdır. Devlet kelimesine en iyi sözlüklerimizden olan Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Türkî’sinde şu karşılıklar veriliyor: “1. baht, tali’, saadet. 2. nimet, mevki, servet. 3. müstakillen idare olunan hükümet ve ülkesi. 4. hükümet süren sülale.” Yani devletin bir anlamı da nimettir, en büyük nimet ise İslam nimetidir ki “Yüce Devlet” de onun emrindedir. Devletin başka bir anlamı da saadettir, en büyük saadet ise İslam olmak; İslam milletinden, devletinden ve medeniyetinden olmak; İslam Birliği için cehd ü gayret sarf etmektir, “Yüce Devlet”in anlamı, amacı ve kapsamı budur.

* Dergimizi ilk dönemde 15 günlük olarak çıkarmıştık, bu dönemde aylık olarak yayınlamaya gayret edeceğiz. Sayfa sayımızı 20; fiyatımızı 3.00 TL, yıllık abone bedelimizi 36.00 TL (öğrenci ve öğretmenlere 30.00 TL) olarak belirledik.

* Yazı göndermek isteyenler, çalışmalarını her ayın 15’ine kadar haydarhepsev@gmail.com, yucedevlet@yucedevlet.com adreslerine word belgesi halinde ekleyerek göndermelerini istiyoruz; gelen her yazı incelenecektir.

Daha nice sayılarda yeniden buluşmak dileğiyle Ramazan bayramınızı da tebrik eder; size, bize, bütün İslam âlemine ve insanlığa hayır, iyilik, güzellikler getirmesini dileriz.

Yüce Devlet Dergisi

 

* İkinci dönemin1 Eylül 2009 tarihli birinci sayısında yer alan yazılar ve yazarları şu şekildedir:

İSLAM BİRLİĞİ BİR ZİHNİYET MESELESİDİR! H. Murad HEPSEV (Başyazı)

ORUÇ TUTMAK Yüce Devlet (Deneme)

PUTHANE ve İBRAHİM PEYGAMBER Sabahaddin KURTAY (Tefsir)

KIRK HADİS TERCEMESİ VE ŞERHİ’nden Şeyhülislam Kemal Paşazade / Âşık Çelebi

BİLGİYE YAKLAŞIM YA DA NİTELİKLİ BİLGİ Prof. Dr. Mehmet Canatar (Makale)

DİL DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ Dr. Ramazan DEMİR (Makale)

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KANUNLAŞTIRMA Dr. Mehmet GAYRETLİ (Makale)

SESLER ve NAĞMELER “Arif Bir Şair” (Şiir Sadeleştirmesi)

YABAN MEYVA Abel Meeropol / H. Murad (Nazmen tercüme)

DAHHAK H. HEPSEV (Şerh-Roman)

ÜSTAD NECİB FÂZIL’LA İLGİLİ BİR ARŞİV BELGESİ Talip MERT (Makale)

KORKULU DOKUNUŞ Hayreddin MERAL (Hikâye)

ŞAHS-I MANEVİ OLARAK RİSALE-İ NURLAR ve MÜELLİFİ BEDİÜZZAMAN HAKKINDA Murad SIRRIOĞLU (Deneme)

SİMÜLASYONDAN METAFİZİĞE SİNEMADA İMGE Yunus Emre Tozal (Sinema Yazısı)

TARİH TASAVVURUMUZ HAKKINDA A. Ragıp AKAY (Deneme)

İKİ ŞİİR Haydar Murad

ÇAKMA’YA MEKTUP BİLGEHAN AKINCIOĞLU (Deneme)

BENDE-İ ÂL-İ ABÂ Haydar Murad (şiir)

YENİDEN ÇIKARKEN ya da İKİNCİ DÖNEMİN BAŞINDA Yüce Devlet (Okuyuculara Hitap)

* Dergimizin idarehane adresi: Ankara Cad. Vilayet Han 10/202 Cağaloğlu / İSTANBUL
* * *

 

/// Yazı, (sitemiz yeniden yapılandırılmadan önce) 31 Ağustos 2009 tarihinde siteye eklenmiştir.

 

 

Etiketler: , , , ,

Kategori: Basın Bültenleri | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Yorum Yok

Comments are closed.