MAL-MÜLK ve MÜSLÜMAN YÖNETİCİ

Oleh: Haydar Murad Hepsev
28 Aralık 2015

MAL-MÜLK ve MÜSLÜMAN YÖNETİCİ

İbni Kuteybe*nin Kitâb-ul-İmâme ve-s-Siyâse’sinde (c. 2, s. 95) şöyle anlatılır:

Ömer b. Abdülazîz (radiyallahu anh)’ın hanımı Fâtımâ’nın üzerinde, babası Abdülmelik’in yüz bin dinar harcayarak yaptırdığı altın, gümüş ve yakut işlemeli bir elbise vardı. Ömer b. Abdülazîz, halife olduktan hemen sonra hanımına şu acı ama muhteşem teklifi yaptı:

Ya Fatıma! Ya beni ya da şu üzerindeki elbiseyi tercih edeceksin. Eğer beni tercih edersen, üzerindeki elbiseyi tercih edersen, üzerindeki elbiseyi alıp Beyt-ül-Mâl’e (Hazineye) koyacağım. Yok eğer elbiseyi tercih edersen, şu andan itibaren ben sana sahip değilim.”

Bu dondurucu teklif karşısında, hiç tereddüt göstermeden cevap veren kadın, kocasına olan sadakatini gösteriyor ve büyük bir servet olan elbisesini kocasına, Beyt-ül-Mâl’e verilmek üzerine teslim ediyordu.

Kendisi de, Medine valisi iken süslü ve pahalı elbiseler giyiniyorken Halife olunca bunları Beyt-ül-Mâl’e vermiş ve giyinme ihtiyacını karşılayabilecek normal giysiler kullanmaya başlamıştı. Tabii ki menkul ve gayr-i menkul bütün mallarının hepsini de Hazineye teslim etmiştir.

Üç senelik başkanlık döneminde, halkın arasında zekât alacak kadar fakir insan kalmamış olmasının bir sebebi de budur.

İdaresi altında bulunan Çin sınırından İspanya’ya kadar olan geniş coğrafyada yaşayan halk ve insanların huzuru, emniyet ve rahatının bir sebebi de, Ömer b. Abdülazîz’in bu önce kendinden (ve ailesinden) başlayan feragat ve fedakârlığıdır. [Ömer b. Abdülaziz, Latif Erdoğan, İzmir 1982, s. 29 (Bazı küçük değişiklikler yapılmıştır.)]

_________________________

* Ebû Muhammed Abdullāh b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî (rahmetullahi aleyh, vefatı h.276/m.889) hazretleri; Arap Dili ve Edebiyatı, Kur’an ilimleri, hadis ve tarih sahalarındaki eserleriyle tanınan büyük bir âlimdir.

omer_bin_abdilaziz_maarra kck

/// Bu yazı, YÜCE DEVLET DERGİSİ’nin 25 Mayıs 2015 tarihli 14. Sayısında yayınlanmıştır.

Etiketler: , , , ,

Kategori: Alıntılar / Yorumlar | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Yorum Yok

Comments are closed.