KİMLİĞİMİZ

Oleh: Haydar Murad Hepsev
15 Haziran 2014

 

KİMLİĞİMİZ

* Hakiki Mü’miniz (Ene mü’minün hakkaa), elhamdülillah.

* Kâinatın Efendisi Muhammed (aleyhissalatu vesselam) hazretlerinin ümmetindeniz, elhamdülillah.

* Kur’an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, İcmâ-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukahâ’yla Şeriat-ı Garra-i Ahmediye’ye bağlı ve tabiyiz.

* Ehl-i sünnet ve cemaatteniz, elhamdulillah. İtikatta Mâturidî ve Eş’arî; amelde Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheblerinin hak mezheb olduğunu kabul ederiz. Abd-i acizse Mâturidî ve Hanefîdir.

Peygamberimizin ehl-i beytine, mübarek zevcelerine (ki hepsi mübarek annelerimizdir), âline yani ki Hasen ve Hüseyin’e ve onlardan sonraki bütün Seyyid ve Şerîf efendilerimize hürmet ederiz; ashab-ı kiramın hepsine saygı duyar ve onları gökteki yıldızlar gibi kabul ederiz. Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali hazretlerini ashab-ı kiramın ve bütün müminlerin Hulefa-i Râşidîni kabul ederiz (radiyallahu anhum).

* Tarikaten Nakşibendî, meşreben Menzilliyiz. Pîrimiz Gavs-ı Sânî es-Seyyid Abdulbâki el-Hüseynî (kuddise sirruh) hazretleridir.

Tasavvuf, fıkh-ı batındır ve İslam’ın ruhudur. Şeriat-ı Garra ve Ehl-i Sünnete uyan bütün tarikat erbabını başımızın tacı kabul ederiz; Ehl-i Sünnetin dışındakilere doğu ve batı kadar uzağız.

* Peygamber Efendimizin Medine’de kurduğu Birlik, Devlet ve Medeniyetin devamı olan Hulefa-i Râşidîn, Emevî, Abbâsî, Selçuklu, Memluklü ve Osmanlı devletlerini İslam’ın büyük ve yüce birlikleri, kerim devletleri ve İslam medeniyetini azametli temsilcileri kabul ederiz.

Dolayısıyla Şeriat-ı garraya ve Ehl-i Sünnete bağlı büyük ve yüce İslam Birliğinden, büyük ve kuvvetli İslam Devletinden, büyük ve kutlu İslam Medeniyetinden yanayız.

Dünyanın neresinde olursan olsun yaşayan bütün Müslümanları (Kur’an ve Sünnete, 1400 yıllık İslam tarihine uygun olarak) bir millet yani İslam Milleti olarak kabul ederiz. Yüce İslam Milletinin tarihte birçok defa başardığı Birlik, Devlet ve Medeniyeti yeniden inşa etme idealinin aciz ama kararlı bir hadimiyiz.

* Irken Türküz. Kavmimize ve ecdadımıza (özellikle Selçuklu ve Osmanlı’ya), İslam’a hizmet ettiği için hürmet ederiz. Bununla birlikte asabiyetçilikten, kavmiyetçilikten, ırkçılıktan ve milliyetçilikten tamamen uzağız. Soy sop iddiasından beriyiz; Haydar bin İslamız.

* İslam medeniyetinin son büyük hamlesi olan Osmanlı’nın yıkılışından sonra etkileyici tefekkür ve sanat, toparlayıcı eylem ve hareket atılımları yapan Sebilürreşad‘la Mehmed Âkif, Risale-i Nur‘la Said Nursi, Büyük Doğu‘yla Necip Fazıl ve Diriliş‘le Sezai Karakoç‘un izindeyiz.

* Gayemiz, Allah teala hazretlerinin rızasını kazanmak ve Resulünün sünnetini ihya etmektir; başka bir şey değildir.

Vesselâm…

Haydar Hepsev

Yüce Devlet Hadimi

/// Bu yazı, Yüce Devlet Dergisi’nde (13. Sayı, 25 Kasım 2013) yayınlanmıştır.

 

kimligimiz

Etiketler: , , , ,

Kategori: Fiil Yazıları | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Yorum Yok

Comments are closed.