DUA EDERİZ

Oleh: Haydar Murad Hepsev
10 Ocak 2016

DUA EDERİZ

 

değil

gül kokusu gelse burnumuza,

ta uzaklardan bir gül görsek bile

hayır, hayale gelse bir tanecik gül hatta

salavat getiririz,

peygamberimizi çok severiz biz.

üsküdara gittiğimizde

onun toprağına geldik diye

salavat getiririz,

çünkü

peygamberimizi çok severiz.

“sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ” denmiştir

lebbeyk ve sa’deyk deriz

hemen salavat getiririz,

çünkü emirdir

gönülden itaat ederiz.

musafaha eder de

salavat söyleriz,

hatırlarız elini tutanları

akabede, rıdvanda

bedirde, uhudda, hayberde

çünkü

ashabını da çok severiz.

fâtıma annemiz

ali efendimizi,

hasan ve hüseyni

peygamber dedeleriyle

pek çok severiz…

ehl-i beytine

annelerimize

ve

âdem ile nûha

ibrahim ve mûsâ ve îsâya

bütün enbiya ve mürselîne,

sabah akşam

her zaman

her dâim

her vakit

salat ü selam getiririz;

taa dünyanın başlangıcından

kıyamete kadar,

deryalarda denizlerde

göllerde nehirlerde

dalgalanan ve dalgalanacak olan

dalgaların adedince

salât u selâm ederiz:

habib-i edibine

Rabbimiz hazretlerinin…

allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ

MUHAMMEDin nebiyyü-l-ümmiyyi

ve âlihi ve sahbihi ve sellem

haydar murad

gül k

/// Bu şiir, YÜCE DEVLET DERGİSİ’nin 25 Mayıs 2015 tarihli 14. Sayısında yayınlanmıştır.

Kategori: Şiirler | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Yorum Yok

Comments are closed.