DOĞU TÜRKİSTAN BİLDİRİSİ ve İSLAM BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Oleh: Haydar Murad Hepsev
02 Ocak 2012

DOĞU TÜRKİSTAN BİLDİRİSİ

ve İSLAM BİRLİĞİ ÇAĞRISI

 

Doğu Türkistanımızda bir katliam daha yaşanıyor.

Müslüman Uygur kardeşlerimiz, yeni ve amansız bir katliam daha yaşıyor.

Milletimizin, İslam Milletinin Altay dağlarındaki güzide evlatları yeniden vahşi zulümlere tabi tutuluyor.

Bir azamız daha, vücudumuzun bir organı daha demir sopalarla dövülüyor.

Kanıyor yüreğimizin her yanı.

Yanıyor vücudumuzun her yanı.

Ölen her kardeşimizle bir kez daha ölüyoruz.

Ölüm var vatanımızın her yöresinde.

Afganistan’da, Pakistan’da, İran’da, Keşmir’de, Çeçenistan’da…
Filistin’de, Çeçenistan’da, Moro’da, Sudan ve Somali’de…
Asya’da, Afrika’da, Avrupa ve Amerika’da ölüm var, zulüm var, vahşet var Müslümanlara.

Ölüm var, zulüm var ama yardım yok, birlik yok, dirlik yok, derlenip toparlanmak yok.
Cihad yok, gaza yok; akıncı nerede, mücahid nerede, alperen nerede?
Yüce birliğimiz, yüce milletimiz, yüce devletimiz nerede?
* * *

 

Biz, dünyanın her yerinde yekvücud olan bir tek milletiz.

Milletimizin tek bir ferdinin bulunduğu yer dahi vatanımızdır, yurdumuzdur; çünkü secde edilen her yer bizimdir.

Dünya vatanımızdır, yeryüzü yurdumuzdur; dünya zalimlere değil salihlere mirastır çünkü.

Eğer salih olursak, eğer mümin, muvahhid, mücahid ve salih olabilirsek.

Yeniden birlik olabilirsek, büyük bir millet olduğumuzu yeniden hatırlayabilirsek, yüce devletimizi yeniden kurabilirsek.
Büyük ve geniş ve güçlü ve yüce devletimizi.

En yüce devlet olan İslam’a yeniden dönebilir, yönelebilir, sahip çıkabilir, sımsıkı yapışabilirsek.

Allah kelimesini yükseltme sancağına kanımız, canımız pahasına dört elle sarılabilirsek…
* * *

21. asır müslümanlar için zor bir yüzyıl olarak başladı ve öyle devam ediyor.

İslam âleminin her yerinde ateş var, kan var, zulüm var.

Dünya tarihinin görmediği derecede büyük, geniş, planlı ve sürekli bir vahşet uygulanıyor müslümanlara.

Kimi zaman şiddetli kimi zaman düşük düzeyde ama her zaman, her yerde, her müslümana.

Bu planlı zulmün önünde ABD, arkasında İngiltere var; Yahudi aklı ve kurnazlığı ve sermayesi var; karakulaklar olarak Almanya, Fransa ve sair Batılılar var. Rusya, Hindistan ve Çin var.
Rusya ve Çin, ortak askeri tatbikat yapıyor tam da bu günlerde. “Üçüncü bir gücü hedef almıyoruz” diyorlar. Ve Doğu Türkistan’da müslümanlar ölüyor.

ABD’nin yeni başkanı, Rusya’yı ziyaret ediyor tam da bu günlerde ve yeni anlaşmalar imzalıyorlar, el sıkışıp gülümsüyorlar. Ve Doğu Türkistan’da müslüman kardeşlerimiz ölüyor. Obama’nın, Medvedev’in, Sarkozy’nin, Merkel’in sesi çıkmıyor. Balinaların ölmesini bekliyorlar, dünyayı ayağa kaldırmak için.
* * *

Ve dünya dönüp bize bakıyor.

Müslümanlar bize bakıyor, mazlumlar bize bakıyor, masumlar bize bakıyor.

Bakıyor ve bakıyor.

Ama göremiyor birliği, dirliği, derlenip toparlanmayı.

Ve kahroluyor, kendi derdiyle başbaşa kalıyor.

O senin kolun, bacağın, gözün, kulağın; kızın, oğlun, canının içi.

Kardeşim o sensin; zulme uğrayan sen, vahşete maruz kalan sen, ölen sen, demir sopalarla dövülen sensin.

Uyan artık derin uykulardan, silkin artık gafletten; içindeki ruhu uyandır, içinde zulmün bir zerresine dayanamayan delikanlı ruhu uyandır. İçindeki gaziyi uyandır, mücahidi yatağından kaldır; alpereni, yiğidi, mert adamı uyandır.

Birlik için, dirlik için, yüce millet ve devlet için çalışmazsan sana rahat yok.

On sene içinde Irak-Suriye-Türkiye’yi birleştirmezsen sana gün yüzü yok.

Yirmi sene içinde bu birliğe Mısır’ı katmalısın, Libya’yı, Cezayir, Tunus ve Afrika’yı.

Otuz sene içinde Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan ve diğer Türki Cumhuriyetleri de almalısın bu birliğe.

Kurtarmalısın Doğu Türkistan’ı, Keşmir’i, Çeçenistan’ı, Bosna’yı, Moro’yu…

İmdadına koşmalısın dünyadaki bütün mazlumların.

Olmaz deme kardeşim, sakın olmaz deme.
Dünyaya bir bak, tarihe bir bak, geçmişine tekrardan bak.

Sen Osmanlı’ydın, Selçuklu’ydun, Memluk’tun, Eyyubi’ydin, Abbasi’ydin; dünya çapında birliktin, devlettin ve güçlüydün.

Ve sen bir müminsin yani inanan yani her şeyden ve herkesten güçlü olan Allah için çalışan.
Korku mu var O’nun için çalışana, engel mi var, zorluk mu var?
* * *

Ey Ulu Rabbimiz!
Recep ayındayız, yani senin ayında.

Bizi bağışla, bizi afv ü magfiret eyle.
Bize yardım eyle, yeniden mümin olmak, muvahhid olmak, mücahid olmak için bize yardım eyle.
Yeniden birlik olmak, yeniden güçlü olmak, yeniden millet ve devlet olmak için yardım eyle.

Doğu Türkistan’da zulüm gören kardeşlerimize yardım eyle.
Keşmir’de, Afganistan’da, Moro’da ve Filistin’de zulüm ve işkence gören kardeşlerimize yardım eyle.

Dünyanın her yerindeki mümin kardeşlerimize yardım eyle.

Bu dualarımızı ahsen-i kabul ile makbul eyle.

Amin, ya Mu’în celle celaluhu

 

Temmuz 2009

Haydar HEPSEV

Yuce Devlet Dergisi Hadimi

 

Etiketler: , , , ,

Kategori: Yüce Devlet Bildirisi | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Yorum Yok

Comments are closed.