ALLAH’IM! SANA TESLİM OLDUM VE SANA İMAN ETTİM !

Oleh: Haydar Murad Hepsev
22 Ocak 2012

 

ALLAH’IM! SANA TESLİM OLDUM VE SANA İMAN ETTİM !

 

İbn Abbas radiyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın  sürekli yaptığı dualarından birisi şudur:

Allah’ım! Sana teslim oldum ve sana iman ettim. Sana güvenip dayandım ve yüzümü gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlarımla mücadele ettim.

Ey Rabbim! Beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek diri yalnız sensin; cinler ve insanlar ise hep fanidir. (Buhârî, Teheccüd 1; Müslim, Zikr, 67.)”

Sevgili Peygamberimiz’in sıkça tekrarladığı dualarından biri olan yukarıdaki hadiste Allah’a teslimiyet; İslâm, iman, tevekkül; Allah’a yönelme, her durumda Allah’ın yardımını ve hidayetini isteme gibi konular işlenmiştir. Hadiste dikkatimizi çeken bir diğer husus ise Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bütün arzularını -insanlar ve cinler gibi fani olanlardan değil- daima diri ve Bâkıy olan Allah’tan istemesidir.

Rahmet Peygamberi Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm, an be an Cenâb-ı Hakk’ın murakebesinde (kontrolünde) olduğu halde, dilinden düşürmediği bu duadan alacağımız pek çok ders olsa gerektir. O (s.a.s), geçmiş ve gelecek günahları affedildiği halde (Fetih suresi, 2. ayet) Allah Teâlâ’ya daima tazarru ve niyaz halindeydi.

Allah’ın insanlar arasından seçip görevlendirdiği elçisi olmasına rağmen O, bu duasıyla bir taraftan Rabbine karşı mahviyetini / acziyetini itiraf etmiş, diğer taraftan ümmetine tenbihatta (uyarılarda) bulunmuştur. Bunlar: Allah’a teslim olup iman ettikten sonra her durumda Allah’a yönelip O’na dayanmak. Ayrıca hidayete ermek kadar önemli olan bir diğer husus da istikamettir. Hidayet üzere sabitkadem olmaktır.

Sevgili Peygamberimiz’den aldığımız nurla hayatımızı yeniden gözden geçirecek olursak var oluşumuzun anlamını o zaman daha iyi idrak ederiz.

Özetlersek… Yaptığımız her işte Hakk’ın hatırını her şeyin üstünde tutmalıyız. İşlediğimiz her fiilde, sadece O’na güvenip O’na dayanmalıyız. Dostluğun ve düşmanlığın sadece O’nun adına olmasını ilke olarak benimsemeliyiz. İstediğimiz her şeyi, insanlar ve cinler gibi bir gün ölecek olandan değil de daima diri olandan istemeliyiz.

Yazımızı, izaha çalıştığımız hadisin hatırlattığı şu iki âyet-i kerîmeyle bitirelim:

Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra Kalplerimizi kaydırma! (Âl-i İmran suresi, 8. ayet)”

Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…  (Furkan suresi, 58. ayet)”

 

/// Dr. Muhammed Ayhan’ın bu yazısı, Yüce Devlet Dergisi’nde (15 Aralık 2010, 7. sayı) yayınlanmıştır.

 

Etiketler: , , ,

Kategori: Hadis Şerhi | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Yorum Yok

Comments are closed.