“SEÇME HAKKI YOKTUR !”

Oleh: Haydar Murad Hepsev
22 Ocak 2012

 

“SEÇME HAKKI YOKTUR !”

 

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdu lillahi rabbilalemin

Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.

 

Allah teala ve tekaddes hazretleri, Ahzab Suresi 36. ayette buyuruyor ki:

Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mü’min bir erkek ve mü’min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resulü’ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.”

Taberî tefsirinde nakledildiğine göre, Abdullah b. Abbas, Mücahid, Katade, İkrime bu ayetin, Zeyneb Bint-i Cahş hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir.

Abdullah b. Abbas diyor ki: “Rasulullah, Zeyneb Bint-i Cahş´ı, azadlı kölesi Zeyd b. Hârise´ye istemeye gitti. Zeyneb´i Zeyd´e isteyince o Rasulullah’a: “Ben, Zeyd´le evlenmem.” dedi. Rasulullah “Evlen” dedi Zeyneb “Ey Allah’ın Rasulü, bana, kabul edip etmeme hakkı verilmiş midir?” dedi. İşte o ikisi böyle konuşurken bu ayet-i kerime nazil oldu ve bunun üzerine Zeyneb: “Ey Allah’ın Rasulü, sen beni onunla evlendirmeye razı mısın?” dedi. Rasulullah da “Evet” dedi. Bunun üzerine Zeyneb, “O halde ben, Allah’ın Rasulüne karşı gelmem, ben onunla (Zeydle) evlenmeyi kabul ettim.” dedi.

Abdurrahman b. Zeyd b. Eşlem ise bu âyet-i kerimenin, Ukbe b. Ebi Mu’ayt´ın kızı Ümmü Gülsüm hakkında nazil olduğunu söylemiş ve hadiseyi şöyle özetlemiştir.

“Ümmü Gülsüm, Hudeybiye musalahasından sonra hicret eden ilk kadın olmuştur. Bu kadın kendisini Rasulullaha hibe etmiş Rasulullah da onu Zeyd b. Harise ile evlendirmiştir. Bunun üzerine hem kadın hem de kardeşi Rasulullah’a kızmışlar ve şöyle demişlerdir: “Biz Rasulullah’ı istedik o ise bizi kölesiyle evlendirdi.” İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu.

Bu ayet-i kerime ve akabindeki iki nakil hangi meselelerde seçme hakkımız olup hangilerinde olmadığına dair bir fikir vermiyor mu?

 

Bir mümin “Daha liberal bir İslam düşüncesi geliştirmeliyiz” diyebilir mi?

Ya da:” Sol bir İslam olanaklı olmalıdır” cümlesindeki sol kitap ve sünnetin ışığında anlamlı mıdır?

Ya da: “Kapitalizmin araçları İslam’la çelişmiyor” nasıl bir hükümdür?

Ya da: “Bu meseleye insan hakları çerçevesinde bakmalıyız” cümlesindeki insan haklarını kim tespit etmiştir?

Allah’ın kitabında ve Rasulullah’ın sünnetinde bizi kuşatan hükümler nelerdir? Bunları biliyor muyuz? Bilerek ya da bilmeyerek bu hükümlerde seçme hakkımız olmadığı halde bunları esnetmeye çalışıyor muyuz? Böylelikle bir haddini bilmeme bir cüretkârlık irtikâp ediyor muyuz?

Allah bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı affetsin, seyyielerimizi haseneye tebdil etsin; âmin.

 

/// Sabahaddin KURTAY’ın bu yazısı, Yüce Devlet Dergisi’nde (15 Kasım 2009, 3. sayı) yayınlanmıştır.

 

Etiketler: , ,

Kategori: Tefsir yazıları | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Yorum Yok

Comments are closed.