Mehmed YÖRÜK Hocamız vefat etti

By: Haydar Murad Hepsev

İNNÂ LİLLÂH VE İNNÂ İLEYHİ RÂCİ'ÛN Yüce Devlet Dergimizin yazarlarından, Emekli İstanbul Vaizi Muhterem MEHMED YÖRÜK hocamızın vefatını teessürle öğrendik. İlim, irfan, fikir sahibi bir zat idi. Takva sahibi salih bir müslümandı. Vaazlarında Üstad Mehmed Âkif'ten, Üstad Necib Fazıl'dan şiirler okurdu. Üstad Sezai Karakoç'la muarefesi vardı. Zamanımızda az bulunur cinsten kaliteli bir insandı. Uzun zamandır nefes darlığı çekiyordu. Onun için erken emekli olmuştu. Belki de bu hastalığın etkisinden ötürü çok tanınmıyordu. Dostlarının, talebelerinin, ilim ve irfan alemimizin, hepimizin başı sağ olsun. Allah teala, afv ve ...

31 MART 2019 VE 23 HAZİRAN BELEDİYE SEÇİMLERİ ÜZERİNE

By: Haydar Murad Hepsev

31 MART 2019 VE 23 HAZİRAN BELEDİYE SEÇİMLERİ ÜZERİNE MİLLETİMİZE VE AK PARTİ’YE AÇIK MEKTUP   31 Marttan önce yazdığımız iki yazı ile başlayalım: 1. BEQA MESELEMİZ VE 31 MART SEÇİMLERİ Kuzeyimizde Rusya; Batımızda AB, Yunanistan, Kıbrıs ve 12 adalar; güneyimizde İsrail, Suriye ve Irak; doğumuzda İran varken (ve hepsinden vatanımıza sayısız tehdid bulunurken)... Terör örgütleri Fetö, Pkk (Hdp, Pyd, Ypg), Daeş, Dhkp-c bütün azgınlıklarıyla içte ve dışta iğrenç ve korkunç eylemlerine devam ederken... Fetö (ve arkasındaki güçler) Chp, İp, Sp ve Hdp'yi elinde kukla gibi ...

“YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?

By: Haydar Murad Hepsev

  “YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?   Bizim ana görüşümüz şudur: İslam dini, medeniyeti, birliği, milleti ve devleti aslında bir bütündür. Bu kavram ve olgular, bütüncü bir anlayışla ele alınmalıdır. Tarih ve sosyoloji boyutuyla, tefekkür ve psikoloji temelleriyle, dil ve kültür olgusuyla, eski ve yeni yönleriyle, kitabi ve güncel taraflarıyla anlaşılmalı ve aktarılmalıdır. Yeniden birlik olmak, devlet, millet ve medeniyet atılımı yapmak gerekmektedir. Bunun yolu da bu kavram ve olguları, geçmiş birikimlerimizden yararlanarak yeniden ele almak ve tanımlamaktan, çağdaş düşünceden de yararlanarak günümüze taşımaktan geçiyor. Kendinize isim olarak neden “Yüce Devlet”i seçtiniz diye soruluyor. Bir kez daha anlatalım, yüz kere daha anlatalım, bin kere daha ifade edelim. Yüce Devlet, son büyük “İslam Birliği” ve “İslam Devleti” olan Devlet-i Aliyye’nin günümüz Türkçesiyle karşılığıdır. Devlet kelimesine en iyi sözlüklerimizden olan Şemseddin Sami’nin Kaamûs-ı Türkî’sinde şu karşılıklar veriliyor: “1. baht, tali’, saadet. 2. nimet, mevki, ...

YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ

By: Haydar Murad Hepsev

  YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ Millet, din ve toplum; Devlet, nimet ve saadettir.   Ülkemiz her alan ve anlamda bunalım içindedir. Yönetim, ehliyet ve liyakat sahiplerinin elinde değildir. Bürokrasi tıkanıklıklar içinde bocalamaktadır. Üniversite kalite ve seviyeyi düşürmüş, araştırma ve incelemeyi terk etmiş, diğer kurumlar gibi yularını Batının eline teslim etmiştir. Medya, bu ülkenin basın ve yayın organı değildir. Sermaye, fason ve taklit üretim yapmaktadır. Asker kendi başına davranmaktadır. Devlet adamı, asker, bürokrat, bilim adamı, gazeteci ve halk arasında büyük bir kopukluk ve hatta çatışma vardır. Evet, bir fetret dönemindeyiz; ülkemizde uyum, istikrar, atılım, büyük yöneliş, köklü toparlanış, temelli anlayış bulunmamaktadır. Fikir ve düşünce hayatımız ise bilgi eksikliği, tıkanıklık, taklitçilik ve dolayısıyla çözümsüzlük girdabındadır. Bir ruh kaybolmuştur, geriye kalan ise işte budur. Evet, manzara budur pek de iç açıcı değildir. İçte bu durumdayken, dıştan gelen meydan okumalar artık dayanılmaz bir hal almıştır. Hz. Yusuf gibi bir ...