TÜRKÇEMİZİN TAM BİR LÜGATİ HÂLÂ YOK, MAALESEF

By: Haydar Murad Hepsev

TÜRKÇEMİZİN TAM BİR LÜGATİ HÂLÂ YOK, MAALESEF "Kaamus, namustur" der, Cemil Meriç Üstad. Elhak doğrudur. Lakin "Türkçemizin tam bir sözlüğü var mıdır" sorusuna gönül rahatlığıyla "evet" cevabı vermek zor. Son yıllarda lügat ve etimoloji alanında birçok değerli eser yayınlandı, bunları elbette takip ve takdir ediyoruz. Yaşar Çağbayır Bey'in Ötüken Türkçe Sözlük eseri, hâlihazırda dilimizin en çok kelime ihtiva eden lügati. Fakat o da tam değil... Birkaç senedir üzerinde çalıştığım risalelerde bilmediğim birçok kelimeyi Ötüken, Kubbealtı, Kaamus-ı Türkî, Osmanlıca-Türkçe Sözlük (M.N. Özön), www.osmanlicasozlukler.com, ...

NAKŞBENDÎLİK-MEVLEVÎLİK BİRBİRİNE ZIT MIDIR?

By: Haydar Murad Hepsev

NAKŞBENDÎLİK-MEVLEVÎLİK BİRBİRİNE ZIT MIDIR? Değildir, elbette. Ehl-i sünnete bağlı tarikatların hiçbirisi birbirine zıt değildir, çünkü hepsi aynı irfan ve maksadın yolcularıdır. Lakin bilgisi kıt olanlar veya bilgisi olduğu halde farklı amaç taşıyanlar, bu hakikate ters düşmektedir. Bu yazıda, bunlardan ikisinin Nakşbendî şeyhi Ali Behcet Efendi (kuddise sirruh) hazretleri hakkında yazdıkları yazıların ve bu sakim görüşün tenkidini yapacağız. Kökte büyük hata olunca dallarda da yanlışlıklar olması kaçınılmazdır. Bir Maddede Kaç Hata… Nihat Azamat’ın Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde (c. 2, s.383) maddesinin tamamını bir okuyalım: “ALİ BEHCET ...

“YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?

By: Haydar Murad Hepsev

  “YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?   Bizim ana görüşümüz şudur: İslam dini, medeniyeti, birliği, milleti ve devleti aslında bir bütündür. Bu kavram ve olgular, bütüncü bir anlayışla ele alınmalıdır. Tarih ve sosyoloji boyutuyla, tefekkür ve psikoloji temelleriyle, dil ve kültür olgusuyla, eski ve yeni yönleriyle, kitabi ve güncel taraflarıyla anlaşılmalı ve aktarılmalıdır. Yeniden birlik olmak, devlet, millet ve medeniyet atılımı yapmak gerekmektedir. Bunun yolu da bu kavram ve olguları, geçmiş birikimlerimizden yararlanarak yeniden ele almak ve tanımlamaktan, çağdaş düşünceden de yararlanarak günümüze taşımaktan geçiyor. Kendinize isim olarak neden “Yüce Devlet”i seçtiniz diye soruluyor. Bir kez daha anlatalım, yüz kere daha anlatalım, bin kere daha ifade edelim. Yüce Devlet, son büyük “İslam Birliği” ve “İslam Devleti” olan Devlet-i Aliyye’nin günümüz Türkçesiyle karşılığıdır. Devlet kelimesine en iyi sözlüklerimizden olan Şemseddin Sami’nin Kaamûs-ı Türkî’sinde şu karşılıklar veriliyor: “1. baht, tali’, saadet. 2. nimet, mevki, ...

YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ

By: Haydar Murad Hepsev

  YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ Millet, din ve toplum; Devlet, nimet ve saadettir.   Ülkemiz her alan ve anlamda bunalım içindedir. Yönetim, ehliyet ve liyakat sahiplerinin elinde değildir. Bürokrasi tıkanıklıklar içinde bocalamaktadır. Üniversite kalite ve seviyeyi düşürmüş, araştırma ve incelemeyi terk etmiş, diğer kurumlar gibi yularını Batının eline teslim etmiştir. Medya, bu ülkenin basın ve yayın organı değildir. Sermaye, fason ve taklit üretim yapmaktadır. Asker kendi başına davranmaktadır. Devlet adamı, asker, bürokrat, bilim adamı, gazeteci ve halk arasında büyük bir kopukluk ve hatta çatışma vardır. Evet, bir fetret dönemindeyiz; ülkemizde uyum, istikrar, atılım, büyük yöneliş, köklü toparlanış, temelli anlayış bulunmamaktadır. Fikir ve düşünce hayatımız ise bilgi eksikliği, tıkanıklık, taklitçilik ve dolayısıyla çözümsüzlük girdabındadır. Bir ruh kaybolmuştur, geriye kalan ise işte budur. Evet, manzara budur pek de iç açıcı değildir. İçte bu durumdayken, dıştan gelen meydan okumalar artık dayanılmaz bir hal almıştır. Hz. Yusuf gibi bir ...