Osmanlıca, Hat sanatımız ve Medeniyetimiz söyleşisi

By: Haydar Murad Hepsev

Osmanlıca, Hat sanatımız ve medeniyetimiz üzerine İbrahim Ethem Gören Beyefendi ile uzunca mülakat ettik. Bize bu önemli hususlarda söz söyleme imkânı verdiği için kendisine teşekkür ederiz. https://www.dunyabulteni.net/kultur-sanat/haydar-hepsev-ile-osmanlica-hat-sanatimiz-ve-medeniyetimiz-h426166.html

GÖRÜLMÜŞ MÜ

By: Haydar Murad Hepsev

  GÖRÜLMÜŞ MÜ nicedir görmedik güzeller güzellerini yakıp kavurmayan hasret mi görülmüş kokusu gelir o güzelin ta uzaklardan misler gibi kokmayan sevgili mi görülmüş o kokuyu al da gel buralara ey sabah esintisi esip de ürpertmeyen bâd-ı sabâ mı görülmüş sakın geçme münkir ü münafık mahallesinden kuzeyden gelmeyen karayel mi görülmüş uğrama aman sakın rakıybin semtine temiz olan sokak köpeği mi görülmüş ey rüzgar seni güvenilir postacı biliriz selam getirip götürmeyen dost mu görülmüş sırrıoğlu haydar murad * Bu şiir, Yüce Devlet Dergisi’inde (14. Sayı, Mayıs 2015) yayınlanmıştır.

“YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?

By: Haydar Murad Hepsev

  “YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?   Bizim ana görüşümüz şudur: İslam dini, medeniyeti, birliği, milleti ve devleti aslında bir bütündür. Bu kavram ve olgular, bütüncü bir anlayışla ele alınmalıdır. Tarih ve sosyoloji boyutuyla, tefekkür ve psikoloji temelleriyle, dil ve kültür olgusuyla, eski ve yeni yönleriyle, kitabi ve güncel taraflarıyla anlaşılmalı ve aktarılmalıdır. Yeniden birlik olmak, devlet, millet ve medeniyet atılımı yapmak gerekmektedir. Bunun yolu da bu kavram ve olguları, geçmiş birikimlerimizden yararlanarak yeniden ele almak ve tanımlamaktan, çağdaş düşünceden de yararlanarak günümüze taşımaktan geçiyor. Kendinize isim olarak neden “Yüce Devlet”i seçtiniz diye soruluyor. Bir kez daha anlatalım, yüz kere daha anlatalım, bin kere daha ifade edelim. Yüce Devlet, son büyük “İslam Birliği” ve “İslam Devleti” olan Devlet-i Aliyye’nin günümüz Türkçesiyle karşılığıdır. Devlet kelimesine en iyi sözlüklerimizden olan Şemseddin Sami’nin Kaamûs-ı Türkî’sinde şu karşılıklar veriliyor: “1. baht, tali’, saadet. 2. nimet, mevki, ...

YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ

By: Haydar Murad Hepsev

  YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ Millet, din ve toplum; Devlet, nimet ve saadettir.   Ülkemiz her alan ve anlamda bunalım içindedir. Yönetim, ehliyet ve liyakat sahiplerinin elinde değildir. Bürokrasi tıkanıklıklar içinde bocalamaktadır. Üniversite kalite ve seviyeyi düşürmüş, araştırma ve incelemeyi terk etmiş, diğer kurumlar gibi yularını Batının eline teslim etmiştir. Medya, bu ülkenin basın ve yayın organı değildir. Sermaye, fason ve taklit üretim yapmaktadır. Asker kendi başına davranmaktadır. Devlet adamı, asker, bürokrat, bilim adamı, gazeteci ve halk arasında büyük bir kopukluk ve hatta çatışma vardır. Evet, bir fetret dönemindeyiz; ülkemizde uyum, istikrar, atılım, büyük yöneliş, köklü toparlanış, temelli anlayış bulunmamaktadır. Fikir ve düşünce hayatımız ise bilgi eksikliği, tıkanıklık, taklitçilik ve dolayısıyla çözümsüzlük girdabındadır. Bir ruh kaybolmuştur, geriye kalan ise işte budur. Evet, manzara budur pek de iç açıcı değildir. İçte bu durumdayken, dıştan gelen meydan okumalar artık dayanılmaz bir hal almıştır. Hz. Yusuf gibi bir ...