ISLAMIC UNION, OUR AGE AND PROPOSALS

By: Haydar Murad Hepsev

  ISLAMIC UNION, OUR AGE AND PROPOSALS   1. DEFINITION, SCOPE, CONTENT AND RUDIMENTS Islamic union (İttihad-ı İslam); means from the smallest to the biggest, the simplest to the most complex, the lowest level to the highest;  the Muslims uniting, assisting each other, being in cooperation and consultation and as a collective body towards enemy. The meeting of three Muslims or the whole Islam world (inshaAllah) being united and unified may both be regarded as Islamic Union. Islamic Union is the unity of hearts, opinions, ...

İSLAM BİRLİĞİMİZ, ÇAĞIMIZ VE ÖNERİLERİMİZ

By: Haydar Murad Hepsev

  İSLAM BİRLİĞİMİZ, ÇAĞIMIZ VE ÖNERİLERİMİZ   1. TANIM, KAPSAM, İÇERİK VE ESASLAR İslam Birliği (İttihad-ı İslam); en küçüğünden en büyüğüne, en basitinden en karmaşığına, en alt derecesinden en yüksek mertebesine kadar Müslümanların birleşmesi, birbirlerine yardım etmeleri, danışma ve dayanışma içinde olmaları, düşmana karşı yekvücut olmaları demektir. Üç müslümanın bir araya gelmesi de, topyekûn İslam âleminin de (inşallah) bir ve beraber olması da İslam Birliği’dir. İslam Birliği gönül birliğidir, fikir birliğidir, şekil birliğidir; gönül birliğinin fikir birliğine dönüşmesiyle şekil birliğinin de sağlanması idealidir. Müslüman, bağımsız ...

“YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?

By: Haydar Murad Hepsev

  “YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?   Bizim ana görüşümüz şudur: İslam dini, medeniyeti, birliği, milleti ve devleti aslında bir bütündür. Bu kavram ve olgular, bütüncü bir anlayışla ele alınmalıdır. Tarih ve sosyoloji boyutuyla, tefekkür ve psikoloji temelleriyle, dil ve kültür olgusuyla, eski ve yeni yönleriyle, kitabi ve güncel taraflarıyla anlaşılmalı ve aktarılmalıdır. Yeniden birlik olmak, devlet, millet ve medeniyet atılımı yapmak gerekmektedir. Bunun yolu da bu kavram ve olguları, geçmiş birikimlerimizden yararlanarak yeniden ele almak ve tanımlamaktan, çağdaş düşünceden de yararlanarak günümüze taşımaktan geçiyor. Kendinize isim olarak neden “Yüce Devlet”i seçtiniz diye soruluyor. Bir kez daha anlatalım, yüz kere daha anlatalım, bin kere daha ifade edelim. Yüce Devlet, son büyük “İslam Birliği” ve “İslam Devleti” olan Devlet-i Aliyye’nin günümüz Türkçesiyle karşılığıdır. Devlet kelimesine en iyi sözlüklerimizden olan Şemseddin Sami’nin Kaamûs-ı Türkî’sinde şu karşılıklar veriliyor: “1. baht, tali’, saadet. 2. nimet, mevki, ...

YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ

By: Haydar Murad Hepsev

  YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ Millet, din ve toplum; Devlet, nimet ve saadettir.   Ülkemiz her alan ve anlamda bunalım içindedir. Yönetim, ehliyet ve liyakat sahiplerinin elinde değildir. Bürokrasi tıkanıklıklar içinde bocalamaktadır. Üniversite kalite ve seviyeyi düşürmüş, araştırma ve incelemeyi terk etmiş, diğer kurumlar gibi yularını Batının eline teslim etmiştir. Medya, bu ülkenin basın ve yayın organı değildir. Sermaye, fason ve taklit üretim yapmaktadır. Asker kendi başına davranmaktadır. Devlet adamı, asker, bürokrat, bilim adamı, gazeteci ve halk arasında büyük bir kopukluk ve hatta çatışma vardır. Evet, bir fetret dönemindeyiz; ülkemizde uyum, istikrar, atılım, büyük yöneliş, köklü toparlanış, temelli anlayış bulunmamaktadır. Fikir ve düşünce hayatımız ise bilgi eksikliği, tıkanıklık, taklitçilik ve dolayısıyla çözümsüzlük girdabındadır. Bir ruh kaybolmuştur, geriye kalan ise işte budur. Evet, manzara budur pek de iç açıcı değildir. İçte bu durumdayken, dıştan gelen meydan okumalar artık dayanılmaz bir hal almıştır. Hz. Yusuf gibi bir ...