DEKAYIKu-l-HAKAYIK’tan Bazı Mısralar

By: Haydar Murad Hepsev

  DEKAYIKu-l-HAKAYIK’tan Bazı Mısralar 15. yüzyıl âlimlerinden manzum siyer türündeki Dekâyıku-l-Hakâyık (Hakikatlerin İncelikleri) şairi Cefâyî’nin hayatı hakkındaki bilgilerimiz pek azdır. Ancak Sehî Tezkiresi’nden (Tezkire-i Sehî, Edirneli Sehî, 1325, İstanbul) ve Tezkiretü-ş-Şuarâ’dan (Kınalızâde Hasan Çelebi, yay. Dr. İbrahim Kutluk, 1978, Ankara) Cefâyî’nin, Sultan II. Bayezid devrinde saray hocası olduğunu; ilim ehli, nazım kaidelerini ve şiir üslubunu iyi bilen bir kimse olduğunu öğreniyoruz. Ayrıca Dekâyıku-l-Hakâyık’ın Mi’rac bölümündeki “diyesin güçdür tarîk-ı Halvetî” mısraından onun Halvetî Tarikatı’na mensup olduğunu söyleyebiliriz. Saray hocalığı yaptığından ilmiye sınıfına bağlı ...

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN

By: Haydar Murad Hepsev

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN MİLLETİMİZE VE AK PARTİ’YE AÇIK MEKTUP 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan %52,59, Cumhur İttifakı da %53,7 oranında oy olarak büyük bir zafer kazanmıştır*. Bu büyük bir zaferdir, çünkü iç ve dış hainlerin büyük oyunlarına rağmen, açık ve gizli bütün dış müdahalelere rağmen, bütün sinsice ve tilkice planlara rağmen, masum görünümlü kukla adayların bolluğuna rağmen kazanılmıştır. Bu zafere Anadolu ve Rumeli sevinmiştir. Mekke ve Medine ve Kudüs sevinmiştir. Pakistan ve Malezya sevinmiştir. Azerbaycan ...

“YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?

By: Haydar Murad Hepsev

  “YÜCE DEVLET” NE DEMEKTİR, AMACI, DÜNYA GÖRÜŞÜ NEDİR?   Bizim ana görüşümüz şudur: İslam dini, medeniyeti, birliği, milleti ve devleti aslında bir bütündür. Bu kavram ve olgular, bütüncü bir anlayışla ele alınmalıdır. Tarih ve sosyoloji boyutuyla, tefekkür ve psikoloji temelleriyle, dil ve kültür olgusuyla, eski ve yeni yönleriyle, kitabi ve güncel taraflarıyla anlaşılmalı ve aktarılmalıdır. Yeniden birlik olmak, devlet, millet ve medeniyet atılımı yapmak gerekmektedir. Bunun yolu da bu kavram ve olguları, geçmiş birikimlerimizden yararlanarak yeniden ele almak ve tanımlamaktan, çağdaş düşünceden de yararlanarak günümüze taşımaktan geçiyor. Kendinize isim olarak neden “Yüce Devlet”i seçtiniz diye soruluyor. Bir kez daha anlatalım, yüz kere daha anlatalım, bin kere daha ifade edelim. Yüce Devlet, son büyük “İslam Birliği” ve “İslam Devleti” olan Devlet-i Aliyye’nin günümüz Türkçesiyle karşılığıdır. Devlet kelimesine en iyi sözlüklerimizden olan Şemseddin Sami’nin Kaamûs-ı Türkî’sinde şu karşılıklar veriliyor: “1. baht, tali’, saadet. 2. nimet, mevki, ...

YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ

By: Haydar Murad Hepsev

  YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ Millet, din ve toplum; Devlet, nimet ve saadettir.   Ülkemiz her alan ve anlamda bunalım içindedir. Yönetim, ehliyet ve liyakat sahiplerinin elinde değildir. Bürokrasi tıkanıklıklar içinde bocalamaktadır. Üniversite kalite ve seviyeyi düşürmüş, araştırma ve incelemeyi terk etmiş, diğer kurumlar gibi yularını Batının eline teslim etmiştir. Medya, bu ülkenin basın ve yayın organı değildir. Sermaye, fason ve taklit üretim yapmaktadır. Asker kendi başına davranmaktadır. Devlet adamı, asker, bürokrat, bilim adamı, gazeteci ve halk arasında büyük bir kopukluk ve hatta çatışma vardır. Evet, bir fetret dönemindeyiz; ülkemizde uyum, istikrar, atılım, büyük yöneliş, köklü toparlanış, temelli anlayış bulunmamaktadır. Fikir ve düşünce hayatımız ise bilgi eksikliği, tıkanıklık, taklitçilik ve dolayısıyla çözümsüzlük girdabındadır. Bir ruh kaybolmuştur, geriye kalan ise işte budur. Evet, manzara budur pek de iç açıcı değildir. İçte bu durumdayken, dıştan gelen meydan okumalar artık dayanılmaz bir hal almıştır. Hz. Yusuf gibi bir ...